Sầu Riêng Ri6 Loại 1 (Trái Cả Vỏ)

Liên hệ

  • Sầu riêng của chúng tôi đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGap .
  • Lựa chọn các sản phẩm ngon hạng nhất .
  • Không chứa chất bảo quản .
  • Giá sầu riêng là giá gốc tại nhà vườn .
  • Nhận hàng, kiểm tra, thử và thanh toán tại nhà.
  • Hoàn tiền 100% hoặc 1 đổi 1 đối với sầu riêng không đạt tiêu chuẩn.