Trà Tâm Sen Sấy Khô Mộc

Liên hệ

Trà Tâm (Tim) Sen Sấy Khô (500g) trái cây hạt sấy Nafarm HOÀN TIỀN 100% NẾU KHÔNG HÀI LÒNG.
Trà Tâm (Tim) Sen Sấy Khô (500g) trái cây hạt sấy Nafarm HÀNG SẢN XUẤT TẠI VN 100%.
Trà Tâm (Tim) Sen Sấy Khô (500g) trái cây hạt sấy Nafarm CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẢM BẢO VSATTP.