Mãng Cầu( Na Dai ) Bà Đen Hữu Cơ

Liên hệ

Na dai thương hiệu Bà Đen Tây Ninh được trồng hữu cơ theo tiêu chuẩn sạch quốc tế. Mãng cầu ta Tây Ninh nổi tiếng về độ ngon ngọt. Đất Tây Ninh là đất thịt pha sỏi và cát nên cây mãng cầu ở đây phát triển rất tốt và cho chất lượng rất ngon. Đặc biệt vùng quanh núi Bà Đen là mãng cầu ngon nhất.