Sầu Riêng Thái Monthong

Liên hệ

Sầu riêng Thái Monthong hay còn gọi là sầu riêng Dona cơm dày, hạt lép rất lợi cơm được bán tại Mật Bách Hoa